Không là chuyên gia của bất cứ lĩnh vực nào
Không là KOL của bất cứ lĩnh vực nào
Saigon Share - Chiến Dịch Hỗ Trợ Chống Covid-19
Mình có nghe đến việc làm thiện nguyện của Saigon Share từ hồi đầu mùa dịch rồi. Hôm nay đến đây thì thấy các anh chị rất thân thiện. Lần đầu tiên thấy nhiều rau củ quả như vậy làm mình... Xem thêm
Mình có nghe đến việc làm thiện nguyện của Saigon Share từ hồi đầu mùa dịch rồi. Hôm nay đến đây thì thấy các anh chị rất thân thiện. Lần đầu tiên thấy nhiều rau củ quả như vậy làm mình rất bất ngờ, và bất ngờ hơn là mọi thứ ở đây đều được team trực tiếp đến vườn để lấy về. Chà. Tóm lại là: Mọi người hãy mua những thứ trong hình, bởi nó mang tâm tình trong từng sản phẩm ♥️.
10.0
of 10
out of 10
Saigon Share - Chiến Dịch Hỗ Trợ Chống Covid-19
Mình có nghe đến việc làm thiện nguyện của Saigon Share từ hồi đầu mùa dịch rồi. Hôm nay đến đây thì thấy các anh chị rất thân thiện. Lần đầu tiên thấy nhiều rau củ quả như vậy làm mình... Xem thêm
Mình có nghe đến việc làm thiện nguyện của Saigon Share từ hồi đầu mùa dịch rồi. Hôm nay đến đây thì thấy các anh chị rất thân thiện. Lần đầu tiên thấy nhiều rau củ quả như vậy làm mình rất bất ngờ, và bất ngờ hơn là mọi thứ ở đây đều được team trực tiếp đến vườn để lấy về. Chà. Tóm lại là: Mọi người hãy mua những thứ trong hình, bởi nó mang tâm tình trong từng sản phẩm ♥️.
10.0
of 10
out of 10