27/07/2021
--
Điểm bán hàng đúng giờ, đầy đủ thực phẩm cần thiết cho người dân. Cảm ơn sở công thương đã tổ chức hoạt động rất hữu ích cho người dân trong đợt dịch này. Việt Nam sẽ chiến thắng Covid!
Hữu ích?
Sản Phẩm
23/07/2021
Điểm bán hàng lưu động cung cấp hàng thực phẩm cho người dân tại TP.HCM. Thời gian: 14h
Điểm bán hàng lưu động cung cấp hàng thực phẩm cho người dân tại TP.HCM. Thời gian: 14h
đánh giá hàng đầu về sản phẩm
27/07/2021

Điểm bán hàng lưu động cầu Kênh C

Điểm bán hàng lưu động cầu kênh C nằm trong danh sách điểm... Xem Thêm
Điểm bán hàng lưu động cầu kênh C nằm trong danh sách điểm bán hàng lưu động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được cung cấp bởi Sở Công Thương, cập nhật ngày 20/07/2021.Thu gọn
--
27/07/2021

Điểm bán hàng lưu động cầu Kênh C

Điểm bán hàng đúng giờ, đầy đủ thực phẩm cần thiết cho... Xem Thêm
Điểm bán hàng đúng giờ, đầy đủ thực phẩm cần thiết cho người dân. Cảm ơn sở công thương đã tổ chức hoạt động rất hữu ích cho người dân trong đợt dịch này. Việt Nam sẽ chiến thắng Covid!Thu gọn
--