13/08/2020
--
Tôi đang tìm hiểu rất nhiều kiến thức để tạo lập 1 công ty nhỏ cho riêng mình. Đây chính là bộ sách mà tôi đang tìm kiếm.
Hữu ích?
Sản Phẩm
13/08/2020
Bộ 3 cuốn sách "Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh + Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị" sẽ cung cấp những công cụ mạnh mẽ cùng các tư duy chiến lược giúp các doanh chủ, các nhà quản lý, nhà lãnh đạo tìm... Xem Thêm
Bộ 3 cuốn sách "Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh + Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị" sẽ cung cấp những công cụ mạnh mẽ cùng các tư duy chiến lược giúp các doanh chủ, các nhà quản lý, nhà lãnh đạo tìm hiểu & xây dựng lên mô hình kinh doanh hiệu cho doanh nghiệp mình.
đánh giá hàng đầu về sản phẩm
13/08/2020

Combo Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh + Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị

Tôi đang tìm hiểu rất nhiều kiến thức để tạo lập 1 công ty... Xem Thêm
Tôi đang tìm hiểu rất nhiều kiến thức để tạo lập 1 công ty nhỏ cho riêng mình. Đây chính là bộ sách mà tôi đang tìm kiếm.Thu gọn
--
13/08/2020

Combo Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh + Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị

đây là bộ sách rất hữu ích với người bước ra khởi nghiệp... Xem Thêm
đây là bộ sách rất hữu ích với người bước ra khởi nghiệp như mình, giúp mình vỡ lẽ ra rất nhiều điều về mô hình kinh doanhThu gọn
--